Zostań naszym

sponsorem:

Nr konta bankowego:

97 1020 2906 0000 1402 0014 0061
z dopiskiem "wspinaczka"

REGON:   351343290
NIP: 6782406853
KRS:0000122162

SPONSORZY

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Stowarzyszenie Pomocy

Osobom Niepełnosprawnym

"Przystanek Betlejem"

os. Tysiąc lecia 86, Kraków

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Caritas Archidiecezji Krakowskiej

ul. Pasteura 1, Kraków

 

 

ORGANIZATORZY

DO POBRANIA:

 

karta zgłoszeniowa

 

Wypełniony formularz proszę przesłać na adres:     ksiuzek@gmail.com

 

Informacje:

 

Regulamin   i

 

NOWOŚĆ!!!! - ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - !!!!

 

Oświadczenie - Zał.1   (obowiązkowo wypełnia każdy zawodnik) oraz

 

Oświadcze Zał.2 (dotyczy tylko nieletnich i ubezwłasnowolnionych)

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 11.06.2018

 

ILOŚĆ MIEJSCE OGRANICZONA - DECDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ

Na adres: ksiuzek@gmail.com

 

Szczegółowe informacje odnośnie przebiegu zawodów ukażą się na stronie

(po zapoznaniu się z ilością zgłoszonych zawodników do poszczególnych konkurencji)

 

 

 

la osób ubezwłasnowolnionych (podpisany formularz należy przynieść w dniu zawodów)