ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Stowarzyszenie Pomocy

Osobom Niepełnosprawnym

"Przystanek Betlejem"

os. Tysiąc lecia 86, Kraków

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Caritas Archidiecezji Krakowskiej

ul. Pasteura 1, Kraków

 

 

ORGANIZATORZY

Inforamcji udzielają:

 

Maciek Książko - tel. 506 100 704     - ksiuzek@gmail.com

 

Piotr Podgórski - tel. 693 499 199

 

Zgłoszenia przyjmowane są na adres: ksiuzek@gmail.com

 

SPONSORZY

Zostań naszym

sponsorem:

Nr konta bankowego:

97 1020 2906 0000 1402 0014 0061
z dopiskiem "wspinaczka"

REGON:   351343290
NIP: 6782406853
KRS:0000122162